Sekretesspolicy för Starsino

Senast uppdaterad: [20.11.2023]

Välkommen till Starsino! Din integritet och säkerheten för dina personuppgifter är av yttersta vikt för oss. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och skyddar dina personuppgifter när du använder vår webbplats, starzino-casino.com.

1. Insamling av information

a. Personuppgifter:

b. Finansiell information:

c. Användningsdata:

2. Användning av information

Dina uppgifter används för följande ändamål:

3. Delning och utlämnande av uppgifter

Vi säljer eller hyr inte ut dina personuppgifter till tredje part. Dina uppgifter kan komma att delas med:

4. Datasäkerhet

Vi genomför en rad olika säkerhetsåtgärder för att upprätthålla säkerheten för dina personuppgifter:

5. Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till, korrigera eller radera dina personuppgifter. Vänligen kontakta vårt supportteam för sådana förfrågningar.

6. Cookies och spårningsteknik

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår webbplats:

7. Ändringar av integritetspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna policy från tid till annan. Vi uppmanar dig att se över den med jämna mellanrum.

8. Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy kan du kontakta oss på [Ange kontaktuppgifter].